Chi nhánh Ngân hàng Quốc Dân tại Bắc Giang

Ngân hàng Quốc Dân có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 1 quận huyện của Tỉnh Bắc Giang. Các chi nhánh và phòng giao dịch tập trung chủ yếu ở Thành Phố Bắc Giang 1 địa điểm, ...

  • Thành Phố Bắc Giang
  • Trụ sở chính

    Lô 02 Nhà số 09, Đường Nguyễn Thị Lưu, Phường Trần Phú, Thành phố Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang

Chi nhánh Ngân hàng Quốc Dân tại quận/huyện của Bắc Giang