Ngân hàng National Citizen Bank Bắc Giang

Ngân hàng Quốc Dân có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 1 quận huyện của Tỉnh Bắc Giang. Các chi nhánh và phòng giao dịch tập trung chủ yếu ở Thành Phố Bắc Giang 1 địa điểm, ...

Chi nhánh lớn nhất National Citizen Bank Bắc Giang


  • Thành Phố Bắc Giang
  • Trụ sở chính

    Lô 02 Nhà số 09, Đường Nguyễn Thị Lưu, Phường Trần Phú, Thành phố Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang

Chi nhánh Ngân hàng Quốc Dân tại Bắc Giang